Mr. Elijah Odeh Samuel

Mr. Elijah Odeh Samuel

Work with Mr. Elijah Odeh Samuel

About Mr. Elijah Odeh Samuel

Mr. Elijah Odeh Samuel, Logistics | Project Supervisor | Site Inspector, Endlex Properties & Development Ltd.

Specialities

  • Logistics Manager
  • Project Supervisor
  • Site Inspector

Social Media

Listings by Mr. Elijah Odeh Samuel

No properties found
Call Now Button